Bratislava, 18. júna 2020: Jedným z cieľov Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 je aj kvalitná tvorba zákonov, ktorej skrátené legislatívne konania neprospievajú. Tie by sa mali využívať len výnimočne a striktne v zmysle zákona, ktorý presne definuje rokovací poriadok Národnej rady SR. Dôvodmi na skrátené legislatívne konanie sú napr. značné hospodárske škody hroziace štátu alebo ohrozenie základných práv a slobôd. Vtedy sú náležité a opodstatnené. Aj keď v niektorých prípadoch legislatívnych návrhov predložených vládou SR počas koronakrízy boli pochybnosti, či sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, príslušné gestorské výbory parlamentu nakoniec konštatovali, že sú dané dôvody na takéto konanie. Verím, že v najbližšej dobe bude vláda SR využívať skrátené legislatívne konanie len výnimočne.