Bratislava, 5. júna 2020: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes predniesla správu o stave republiky v parlamente: Oceňujem správu o stave republiky, ktorú dnes predniesla prezidentka SR v Národnej rade SR, považujem ju za vyváženú, za správu, ktorá nerozdeľuje spoločnosť a vníma úspechy aj nedostatky na oboch stranách politického spektra. Osobitne by som rád vyzdvihol tieto myšlienky: 1. štátov z pohľadu zvládnutia koronakrízy. 2. Ochrana zdravia a života musí mať prednosť pred dočasným obmedzením niektorých práv a slobôd. 3. Vláda väčšiny nie je tyraniou väčšiny a treba myslieť aj na tých, ktorí nemajú svojich zástupcov v parlamente. 4. Slovenská ekonomika musí zanechať svoj monokultúrny charakter a je potrebné sa zamerať na podporu domáceho podnikateľského prostredia. 5. Koronakríza ešte viac odhalila, že slovenské zdravotníctvo je podfinancované a je potrebná jeho reforma vrátane zabezpečenia dostatočných personálnych kapacít a ich náležitého odmeňovania. 6. Ekonomická pomoc bežným ľuďom musí byť adresnejšia a rýchlejšia. 7. Justícia sa nachádza vo veľmi zlom stave a jej zásadná reforma je nevyhnutná. Rovnako potrestanie všetkých, ktorí páchali neprávosť je kľúčovým aspektom zabezpečenia spravodlivosti. Aktuálne zmeny týkajúce sa voľby generálneho prokurátora sú súčasťou procesu nastolenia právneho štátu. 8. Kvalita tvorby práva, osobitne zákonov, je dôležitou súčasťou právneho štátu. Neopodstatnené využívanie skráteného legislatívneho konania alebo predkladanie tzv. prílepkov k zákonom do parlamentu je neprípustné.