Bratislava, 4. júna 2020: Rozhodovacia imunita sudcov je zásadná vec, ktorá by v niektorých prípadoch mohla napomôcť očiste súdnictva a efektívnejšiemu boju proti korupcii. Treba k nej však pristupovať citlivo, aby nepredstavovala neprimeraný zásah do nezávislosti súdov. Preto sa aj v programovom vyhlásení vlády na roky 2020 až 2024 uvádza, že vládna koalícia najskôr preskúma možnosť jej zavedenia a až na základe dôkladných analýz a náležitého zváženia sa rozhodne, či bude rozhodovacia imunita súdov zrušená.