Bratislava, 3. júna 2020: Verejná diskusia k návrhu novely zákona o prokuratúre: 24. júna 2020 by sme radi pozvali odborníkov ako aj verejnosť na verejnú diskusiu k návrhu novely zákona o prokuratúre priamo v parlamente. Rád by som pripomenul, že ju organizujeme až po prvom čítaní práve preto, aby diskusia mala legitimitu byť verejnou diskusiou k návrhu a nie odborným seminárom. Okrem pozvaného okruhu odborníkov, radi umožníme aj širokej verejnosti diskutovať o našom návrhu.