Bratislava, 2. júna 2020: Ústavnoprávny výbor na dnešnom zasadnutí predbežne prerokoval návrh bývalého prezidenta SR ohľadom novely zákona o štátnej službe, návrh prezidentky SR, týkajúci sa zrušenia moratória na volebné prieskumy a tri návrhy skupiny poslancov o školskom zákone v súvislosti s domácim vzdelávaním, novely zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení v súvislosti s navýšením vymeriavacích základov pre platby poistného a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Vo všetkých prípadoch ide o návrhy podané na Ústavný súd Slovenskej republiky na posúdenie ich súladu s Ústavou SR, v ktorých bola Národná rada SR požiadaná o stanovisko. O tom, či výbor odporučí predsedovi parlamentu, aby Národná rada SR zaujala stanovisko a trvala na ústnom pojednávaní v konaní pred Ústavným súdom SR rozhodne Ústavnoprávny výbor NR SR ešte počas tejto schôdze, ktorá začne zajtra 3. júna 2020.