Bratislava 29. mája 2020: Dnes som s ministrom financií, podpredsedom národnej rady a primátorom Bratislavy rokoval o podpore hlavného mesta: Hnutie OĽANO je priaznivo naklonené pomoci všetkým mestám a obciam na Slovensku postihnutým koronakrízou, Bratislavu nevynímajúc. Naša metropola okrem bežných povinností komunálneho charakteru musí plniť aj úlohy hlavného mesta. Na to predchádzajúce vlády často zabúdali. Som rád, že sa v súčasnej politickej atmosfére môžeme dostať aj k systémovým zmenám, ktoré potrebuje naše hlavné mesto. Postavenie Bratislavy pri plnení úloh hlavného mesta bude potrebné zohľadniť každoročne aj v štátnom rozpočte. Budeme ho riešiť v rámci reformy financovania samosprávy.Reformu financovania samosprávy vrátane vhodného nastavenia daňového mixu považujeme za prioritu vlády pre naše volebné obdobie. V tejto súvislosti preskúmame tiež možnosť zavedenia novej dane z vonkajšej reklamy, či väčšie zdanenie developerov pri výstavbe viacpodlažných výškových budov. Zákaz hazardu v Bratislave je aktuálna téma. Niektoré druhy hazardu, ktoré ľuďom prekážajú, chceme zakázať ako napr. herne, výherné automaty a pod. Musíme však spresniť aj legislatívu, aby pri iných druhoch hazardu finančne nepoškodzovala mestá a obce.Som veľmi rád, že vláda vie Bratislave pomôcť s likviditou. Chce pomôcť aj verejnej osobnej doprave formou finančnej pomoci. Eduard Heger tiež prisľúbil urýchlenie preplatenia finančných prostriedkov z eurofondov určených pre výstavbu karlovesko-dúbravskej radiály (26 mil. eur). Ministerstvo financií a ministerstvo vnútra budú nápomocné pri legislatívnom, finančnom aj administratívnom zavedení objektívnej zodpovednosti, ktorá pomôže mestským a obecným políciám, špeciálne v úsilí úspešne spustiť celomestskú parkovaciu politiku.Pracujeme tiež na novom zákone o Bratislave, ktorý lepšie vymedzí jej postavenie a právomoci mesta a obmedzí pôsobnosť niektorých menších mestských častí tak, aby bratislavská samospráva bola maximálne funkčná a efektívna.