Bratislava 28. mája 2020: Dnes od rána na mestskom zastupiteľstve bojujem za Petržalčanov. V bode k plánovanej výstavbe na Humenskom námestí sa mi spolu s ďalšími petržalskými poslancami podarilo presadiť prehodnotenie záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava. Navyše sa mi podarilo tiež presadiť, aby primátor počas rokovaní so súkromným investorom preskúmal možnosť zámeny pozemku na Humenskom námestí určenom na výstavbu za iný pozemok v Petržalke, kde sa bude stavať, napr. v centrálnej rozvojovej osi v Petržalke. Držme si palce!