Bratislava, 26.mája 2020: Dôvera verejnosti vo vzťahu k prokuratúre je aj po zverejnení správ z Threemy na bode mrazu. Prokuratúra nie je pri súčasnom nastavení schopná pomáhať ľuďom dosiahnuť spravodlivosť. Som preto veľmi rád, že pani prezidentka zvolala okrúhly stôl zameraný na zmeny v postavení a právomociach prokuratúry a pozvala naň okrem mňa ako predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR, ministerku spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu SR aj odborníkov z rôznych právnických profesií a akademickej sféry vrátane sudcov, prokurátorov, či zástupcov mimovládnych organizácii. Zhodli sme sa na tom, že diskusia o zmene systému prokuratúry z románskeho na germánsky (štátne zastupiteľstvo) je síce legitímna, ale nie je témou dňa. Rovnako je jednoznačná zhoda na charaktere prokuratúry – musí byť otvorená, transparentná a mať proaktívny charakter. Samotní prokurátori sa nebránia neprokurátorskému prvku vo výberových komisiách a disciplinárnych komisiách, čo vnímam pozitívne.  Súčasťou zmien na prokuratúre je aj zmena voľby generálneho prokurátora. Rozšírenie okruhu subjektov, ktoré majú možnosť nominovať kandidátov, verejné vypočutie kandidátov a pripodobnenie voľby generálneho prokurátora voľbe ústavných sudcov vnímajú všetci pozitívne, stále je však priestor na vylepšenie poslaneckého návrhu zákona. Problematickou je od začiatku zmena spočívajúca v možnosti, aby sa generálnym prokurátorom stal aj neprokurátor. Hoci to nie je nič výnimočné ani v štátoch Európskej únie, prevažná väčšina odborníkov nevníma túto zmenu pozitívne a argumentuje aj tým, že takýto návrh ešte viac znižuje dôveru verejnosti v prokuratúru. Ja si naopak myslím, že v súčasnej dobe, keď je veľa ľudí presvedčených, že spomedzi prokurátorov sa len ťažko dokáže vyprofilovať vhodný kandidát na generálneho prokurátora, je práve otvorenie možnosti kandidovať aj neprokurátorom vynikajúcou príležitosťou dokázať aj verejnosti prostredníctvom nových pravidiel spočívajúcich najmä vo verejnom vypočutí kandidátov systému verejného vypočutia, v čom je kandidát z radov prokurátorov lepší a vhodnejší ako kandidát – neprokurátor. Môže to byť začiatok opätovného vybudovania dôvery verejnosti v prokuratúru a signál, že aj prokuratúra sa dokáže zmeniť. Rozhovory na túto tému budú s pani prezidentkou pokračovať. Teší ma, že pani prezidentka je právnička, lebo problematike prokuratúry veľmi dobre rozumie a navyše je pre všetkých zúčastnených osobou, ktorá požíva dôveru a rešpekt.