Bratislava 20. mája 2020: Predseda najvyššieho súdu má záujem venovať sa očiste súdnictva: Dnes som mal opäť možnosť navštíviť pani prezidentku pri príležitosti vymenovania Jána Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Som rád, že nový predseda potvrdil záujem venovať sa očiste súdnictva. Momentálne však na najvyššom súde chýba 20 sudcov. Nemá dostatok kapacít, aby sa okamžite venoval očakávaniam verejnosti – spravodlivé rozhodnutia a zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov. Verím však, že v krátkej dobe naštartuje ozdravné procesy. S Jánom Šikutom sme si naplánovali spoločné rokovania s cieľom riešiť stave súdnictva a spoluprácu medzi Ústavnoprávnym výborom NR SR a Najvyšším súdom SR. justícia