Bratislava, 14. mája 2020: Ústavnoprávny výbor vláde jasne naznačil, že nebude tolerovať porušenia pravidiel legislatívneho procesu: Predkladanie „prílepkov“ k zákonom nie je v súlade s volebným programom hnutia OĽANO ani s programovým vyhlásením tejto vlády. Je jednoznačne zakázané rokovacím poriadkom parlamentu a v rozpore s judikatúrou Ústavného súdu SR. Novela zákona o štátnej službe je potrebná, ale ani najlepší úmysel nemôže ospravedlniť protizákonné konanie a porušenie pravidiel legislatívneho procesu.

Na výbore sme zdvihli varovný prst a naznačili vláde, poslancom aj výborom parlamentu, že ústavnoprávny výbor nebude tolerovať predkladanie tzv. prílepkov k zákonom ani iné vážne porušenie pravidiel legislatívneho procesu, pretože takéto postupy znižujú dôveryhodnosť parlamentu v očiach verejnosti a odborný charakter jeho ústavnoprávneho výboru. V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 sa uvádza, že jedným z cieľov je zabezpečenie kvalitnej tvorby práva na parlamentnej úrovni. Ústavnoprávny výbor parlamentu si na tieto účely plánuje zriadiť svoj poradný orgán – komisiu, ktorá bude zložená z odborníkov na ústavné, občianske, trestné, správne, finančné a iné odvetvia práva, a to čo najskôr po skončení koronakrízy.