Bratislava, 13. mája 2020: Rešpektujem rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý pri posudzovaní dôvodov na pozastavenie účinnosti novely zákonov o súdoch, Súdnej rade a elektronických komunikáciách dal v prevažne miere za pravdu vláde a národnej rade a odmietol návrh poslancov Smer-SD, aby pozastavil účinnosť všetkých troch noviel zákonov. Oceňujem, že ústavný súd uviedol, že ochrana života a zdravia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID je tak závažná okolnosť, že je namieste zasiahnuť aj do práva na súkromie a na ochranu osobných údajov. Som rád, že Ústavný súd konštatoval, že novelu zákona o elektronických komunikáciách možno opraviť a že vo svojom rozhodnutí, ktoré ešte nie je zverejnené, uvedie, akým spôsobom by to vláda SR mala spraviť.