Bratislava, 13. mája 2020: V prípade majetkového priznania verejného funkcionára by sa mali zverejňovať všetky podrobnosti a osobitne aj prírastok majetku v porovnaní s predošlým rokom. Tiež kontrola majetkových priznaní musí byť účinnejšia a mala by sa zveriť buď vládnemu úradu alebo v spolupráci medzi doterajšími orgánmi kontroly a takýmto vládnym úradom. Máme v parlamente ústavnú väčšinu a tak jedinečnú príležitosť vylepšiť ústavný zákon, ktorý je vo viacerých ustanoveniach neurčitý a nepraktický, ale aj málo efektívny a skôr formálny. Programové vyhlásenie vlády nám dáva zelenú, ideme na to!