Bratislava, 12. mája 2020: Po 7 mesiacoch a troch neúspešných pokusoch volieb na pôde Súdnej rady sa Najvyšší súd konečne dočkal predsedu. Som rád, že sa ním stal Ján Šikuta. Na jeho odborných kvalitách sme sa s kolegami zhodli už v minulom volebnom období. Je to dobrá správa aj preto, že nový predseda tejto vrcholnej sudcovskej ustanovizne má záujem na obnovení dôveryhodnosti justície, ako aj na očiste súdnictva.