Bratislava, 7. mája 2020: Spoločným úsilím vedenia mesta a mestských poslancov za Petržalku sa podarilo vybojovať opravu viacerých úsekov ciest aj v Petržalke. Dokončuje sa oprava prepadnutia vozovky na Farského ulici (priložená fotka). Rekonštruovať sme začali aj zastávku pri Železničnej stanici Petržalka. Osobitne ma teší plánovaná oprava úseku cesty medzi od Gettingovej po Šustekovu vrátane opravy chodníkov na Bulíkovej a Šustekovej, za ktorú som sa ako mestský poslanec za Petržalku prihováral. Škoda, že sa nepodarí v rámci tejto etapy opraviť aj príjazdovú komunikáciu na Šustekovej (oproti pekárni), ktorá nie je majetkovo vysporiadaná. Beriem to však ako výzvu do ďalších rokov môjho komunálneho „poslancovania“