Bratislava, 7. mája 2020: Mladý nádejný končiaci podnikateľ:)odchádza: Výsledky hospodárenia bratislavského mestského podniku KSP, s.r.o. za rok 2019 sú výborné. Teší ma to o to viac, že pôsobenie v pozícii predsedu dozornej rady súkromnej spoločnosti bola moja prvá skúsenosť, a bola pozitívna. Svedčia o tom aj výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2019, konkrétne: 1. Majetok KSP, s.r.o. oproti roku 2018 vzrástol o viac ako 300 000 eur, 2. KSP, s.r.o. dosiahla zisk za rok 2019 vo výške 116 000 eur (114% oproti plánu), 3. Pritiahli sme nového investora na 10 rokov, ktorý prispeje ročným nájomným vo výške takmer 250 000 eur, 4. Aj vďaka vedeniu mesta by sa malo podariť umiestnenie depozitov Múzea a Galérie hlavného mesta SR Bratislava, čo bude finančne výhodné nielen pre mesto, ale KSP, s.r.o. to ročne prinesie ďalších cca 120 000 eur, 5. Zrekonštruovali sme niekoľko vlastných objektov firmy a parkovacích plôch v jej areáli, čo v najbližších rokoch prinesie zvýšené príjmy z nájmu a pritiahne ďalších investorov. Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti: http://www.kspsro.eu/. Ako poslanec Národnej rady SR, predseda ústavnoprávneho výboru a komunálny poslanec by som sa práci v dozornej rade mestskej spoločnosti nemohol venovať na 100% a preto som sa dnes vzdal funkcie predsedu a na najbližšom mestskom zastupiteľstve sa vzdám aj funkcie člena dozornej rady KSP, s.r.o. Celú odmenu z výsledkov hospodárenia podniku venujem do fondu vzájomnej pomoci, ktorý rieši individuálne životné prípady ovplyvnené krízou súvisiace s koronavírusom.