Ochrana verejného záujmu

Ochrana životného prostredia a významné lesnícke miesta

Spravodlivosť a priama demokracia