V dôsledku uskutočňovania veľkých dopravných projektov (napr. Starý most a električka do Petržalky) možno v najbližších rokoch očakávať najmä na území Petržalky stavebný boom. Petržalka, ale aj Bratislava by mala mať v zastupiteľstve takých poslancov, ktorí dokážu odolať tlaku a arogancii stavebníkov (developerov) a presadzovať záujmy mesta, obce a jej obyvateľov a nie záujmy finančných skupín, ktorým dokonca omylom dajú pozemky ako sa stalo napr. pri výstavbe električky do Petržalky. Akákoľvek výstavba by mala zohľadňovať priority v oblasti životného prostredia (t.j. stop projektu ropovodu cez územie Petržalky a Žitného ostrova so zásobárňou pitnej vody pre Bratislavčanov a zákaz nelegálnych hausbotov napr. v oblasti Jarovského ramena) a mali by sa prednostne podporovať tzv. zelené projekty a infraštruktúra, ktoré napomáhajú rozvoju cestovného ruchu vrátane cezhraničnej spolupráce (z pohľadu Petržalky napr. Sad Janka Kráľa, CHKO Dunajské Luhy, revitalizácia nábreží Dunaja, ale v širšom z pohľadu Bratislavy aj Bratislavský lesopark, či Moravská cyklotrasa alebo Limes Romanus). Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj adaptácii na zmeny klímy v Bratislave a energetickej efektívnosti budov a zariadení vo vlastníctve mesta a obce.