Spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí je dôležitá nielen pre štát, ale aj pre mesto a obec z viacerých hľadísk (pritiahnutie investícií, lobing v prospech Slovenska, stop „úniku mozgov“). Petržalka je navyše volebným obvodom Slovákov žijúcich v zahraničí a Bratislava miestom, odkiaľ priamo alebo sprostredkovane (prestupná stanica) v minulosti smerovali najväčšie počty našich krajanov do zahraničia za lepším životom alebo z donútenia. Obec a mesto by mali vytvárať také prostredie, ktoré bude atraktívne najmä pre mladých emigrantov, aby ich motivovalo k návratu na Slovensko (napr. daňový systém, budovanie vedeckých a technologických parkov, podpora start-upov). Zároveň by Bratislava s podporou Petržalky mali nájsť na svojom území dôstojné miesto pre vybudovanie Pamätníka a Múzea slovenského vysťahovalectva (emigrácie) tak, ako to majú viaceré iné štáty s početnou krajanskou diaspórou vo svete (napr. Írsko), čo posilní nielen obraz Bratislavy vo svete, ale aj cestovný ruch.