Spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí je dôležitá nielen pre štát, ale aj pre mesto a obec z viacerých hľadísk (pritiahnutie investícií, lobing v prospech Slovenska, stop „úniku mozgov“). Petržalka je navyše volebným obvodom Slovákov žijúcich v zahraničí a Bratislava miestom, odkiaľ priamo alebo sprostredkovane (prestupná stanica) v minulosti smerovali najväčšie počty našich krajanov do zahraničia za lepším životom alebo z donútenia. Obec a mesto by mali vytvárať také prostredie, ktoré bude atraktívne najmä pre mladých emigrantov, aby ich motivovalo k návratu na Slovensko (napr. daňový systém, budovanie vedeckých a technologických parkov, podpora start-upov). Zároveň by Bratislava s podporou Petržalky mali nájsť na svojom území dôstojné miesto pre vybudovanie Pamätníka a Múzea slovenského vysťahovalectva (emigrácie) tak, ako to majú viaceré iné štáty s početnou krajanskou diaspórou vo svete (napr. Írsko), čo posilní nielen obraz Bratislavy vo svete, ale aj cestovný ruch. 

Ako poslanec budem presadzovať, resp. podporovať a napomáhať návratu našich krajanov, najmä vzdelaných mladých ľudí na Slovensko, ako aj podporovať opatrenia na zastavenie tzv. Budem sa zasadzovať za to, aby sa v Bratislave našlo dôstojné miesto na vybudovanie Pamätníka a Múzea slovenského vysťahovalectva (emigrácie), napr. v priestore medzi Starým mostom a Filozofickou fakultou UK. 1. O návrate treba s krajanmi diskutovať, spoznať ich situáciu a hľadať riešenia (Írsko). 2. Udržiavanie národného povedomia a kultúrnej identity je spoločná črta všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí, čo treba podporovať (štátna vlajka po návrate z cesty okolo krajanského sveta). 3. Vzťah k domovine sa buduje aj tým, že zástupcovia štátu zlepšujú ich postavenie v cudzom štáte, čo ich neskôr môže motivovať k návratu späť (Praha). 4. Projekt vybudovania Pamätníka a Múzea slovenského vysťahovalectva už existuje, treba ho len podporiť.