Nielen na území Petržalky pôsobí množstvo iniciatívnych a aktívnych ľudí združených v rôznych mimovládnych a záujmových organizáciách, združeniach alebo spolkoch. Sú to predovšetkým rôzne umelecké súbory (napr. Všetečníci), najmä folklórne súbory (napr. POLENO), miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, organizácie venujúce sa bezdomovcom, športové kluby a organizácie venujúce sa charitatívnym projektom alebo projektom udržania historického a kultúrneho dedičstva (napr. systém vojenských bunkrov v Petržalke). V neposlednom rade je to cirkev a mnohé rehoľné spoločenstvá, ktoré sú jej súčasťou a ktoré svojimi aktivitami neraz nahrádzajú štát, mesto, či obec (napr. saleziáni, verbisti, jezuiti, františkáni, sestry rehole Notre Dame a ďalší). Každoročne sa len v Petržalke rozdelí v podobe dotácií viac ako 100 000 eur z rozpočtu obce na podporu takýchto projektov a oveľa vyššia suma na úrovni mesta, žiaľ chýba väčšia adresnosť, hodnotenie efektívnosti využitia pridelených dotácií a väčšia informovanosť obyvateľov Bratislavy a osobitne Petržalky o možnostiach získania dotácií na svoje vlastné verejnoprospešné projekty.