V diskusiách s ľuďmi pri zberaní podpisov pod moju kandidatúru za poslanca často rezonovala kritika nekontrolovaného rozrastania sa herní a iných miest hazardu, povoľovanie ktorého patrí do kompetencie obce, či mesta. Je všeobecne známe, že dôsledkom hazardu je nárast na hazarde závislých a sociálne odkázaných ľudí, ktorí predstavujú bremeno pre vlastné rodiny a celú komunitu, či obec. Ideálnym by bol úplný zákaz hazardu, prijateľným riešenia, ktoré poznáme v zahraničí (napr. v Rakúsku je len pár veľkých štátom povolených herní, kde majú zakázaný prístup sociálne odkázaní ľudia). Legislatíva prijatá na celoštátne úrovni dáva obyčajným ľuďom prostredníctvom petície právo požadovať zákaz herní a hazardu v kompetencii obce, vo veľkých obciach a mestách je však takýto postup takmer nerealizovateľný. To, čo Petržalka i Bratislava skutočne potrebujú, nie je hazard, ale podpora zdravého podnikateľského prostredia, kultúrno-kreatívneho priemyslu (dizajnéri, IT, biotechnológie a biomedicína a nové materiály – nanotechnológie), vytváranie priaznivých podmienok pre investorov na budovanie vedeckých a technologických parkov (napr. Bratislavského inovačného centra) a podpora vzdelávania už od základných škôl k získaniu citu pre podporu kvalitných lokálnych produktov, najmä potravín.