V diskusiách s ľuďmi pri zberaní podpisov pod moju kandidatúru za poslanca často rezonovala kritika nekontrolovaného rozrastania sa herní a iných miest hazardu, povoľovanie ktorého patrí do kompetencie obce, či mesta. Je všeobecne známe, že dôsledkom hazardu je nárast na hazarde závislých a sociálne odkázaných ľudí, ktorí predstavujú bremeno pre vlastné rodiny a celú komunitu, či obec. Ideálnym by bol úplný zákaz hazardu, prijateľným riešenia, ktoré poznáme v zahraničí (napr. v Rakúsku je len pár veľkých štátom povolených herní, kde majú zakázaný prístup sociálne odkázaní ľudia). Legislatíva prijatá na celoštátne úrovni dáva obyčajným ľuďom prostredníctvom petície právo požadovať zákaz herní a hazardu v kompetencii obce, vo veľkých obciach a mestách je však takýto postup takmer nerealizovateľný. To, čo Petržalka i Bratislava skutočne potrebujú, nie je hazard, ale podpora zdravého podnikateľského prostredia, kultúrno-kreatívneho priemyslu (dizajnéri, IT, biotechnológie a biomedicína a nové materiály – nanotechnológie), vytváranie priaznivých podmienok pre investorov na budovanie vedeckých a technologických parkov (napr. Bratislavského inovačného centra) a podpora vzdelávania už od základných škôl k získaniu citu pre podporu kvalitných lokálnych produktov, najmä potravín.

Ako poslanec budem podporovať obyvateľov Petržalky a Bratislavy v prípade, ak si vo svojom okolí neželajú herne a hazardné miesta, ktorých povolenie je v kompetencii mesta alebo obce. Naopak, budem podporovať fungovanie zdravého podnikateľského prostredia, ktoré prináša zisk tak firmám, ako aj dane mestu, či obci (firmy so sídlom na území obce, podpora fungovania reštaurácií, kaviarní, malého a stredného podnikania, podpora farmárskych trhov a pod.) vrátane kultúrno-kreatívneho priemyslu a vzdelávania k podpore kvalitnej lokálnej značky.

V posledných dvoch rokoch som sa podieľal na novelizácii platnej legislatívy, ktorej cieľom bolo obmedzenie nárastu hazardu, a to aj po vzore Rakúska, a pomáhal som ľuďom v menších mestách mimo Bratislavy zakázať hazard úplne. Krajanské farmárske trhy, ktoré Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizoval pod mojim vedením v roku 2011, boli v Bratislave zatiaľ jediné. 1. Pri budovaní vedecko-technologických parkov sa dá inšpirovať inými v tomto smere úspešnými štátmi (Taiwan). 2. Krajanské farmárske trhy v podobe Dolnozemského jarmoku sa v Bratislave konali prvý a zatiaľ aj poslednýkrát v roku 2011.