Národná rada Slovenskej republiky

 • poslanec  Národnej rady Slovenskej republiky 
 • predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR
 • člen Zahraničného výboru NR SR 
 • člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Hlavné mesto SR Bratislava

 • poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava 
 • predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
 •  člen Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva

Mestská časť Bratislava – Petržalka

 • poslanec Mestskej časti hlavného mesta SR Bratislava  – Petržalka
 • člen mediálnej rady
 • člen komisie kultúry a mládeže
 • člen komisie investičných činností