Už starí Rimania hovorili, že jasné pravidlá (zmluvy) robia z ľudí dobrých priateľov. Poslanec by mal vedieť tvoriť pravidlá, aby nebol odkázaný na rôzne finančné alebo záujmové skupiny (lobing), ktoré často myslia viac na seba ako na obyčajných ľudí. Tvoriť pravidlá neznamená len vyrábať stovky nových predpisov, ale meniť a zrušovať predpisy, ktoré sú zbytočné a pre ľudí nezrozumiteľné. Tvoriť pravidlá znamená regulovať spoločenské správanie tam, kde je to potrebné, spôsobom, ktorému ľudia rozumejú, tak, aby sa tieto pravidlá nedali obchádzať a aby chránili práva ľudí a obsahovali účinné sankcie voči tým, ktorí by ich chceli porušiť (napr. tzv. čierne stavby). 

Ako poslanec podporím také pravidlá, ktorých účelom bude vytvorenie lepšieho miesta pre život v Bratislave a Petržalke v súlade s cieľmi uvedenými v jednotlivých bodoch môjho programu. Ak budú mesto alebo obec v tomto smere pasívni, dokážem takéto pravidlá vypracovať sám a predložiť ich na rokovanie mestského, či miestneho zastupiteľstva. Rád by som tieto pravidlá vždy vopred prekonzultoval aj s verejnosťou a chcem informovať ľudí aj o prijatých právnych predpisoch. Navyše, ako asistent poslancov Národnej rady Slovenskej republiky mám možnosť pomôcť mestu, obci a ľuďom pri zmene legislatívy, ak je to potrebné. Takýmto spôsobom riešim práve problém novely zákona o tepelnej energetike, ktorá bola prijatá tento rok a je v neprospech vlastníkov bytov, ktorí sa aj na poslancov parlamentu obrátili s petíciou v tejto veci podpísanou už 10 000 ľuďmi.