Len na území Petržalky je viac ako 700 mamičiek, ktorých deti neboli prijaté z kapacitných dôvodov do materskej školy a takmer 400 detí nemá možnosť byť umiestnených do jaslí. Podobne je na tom celá Bratislava, len celkové počty sú vyššie. Tento problém je čiastočne spôsobený zlou legislatívou na celoštátnej úrovni, avšak aj samotná obec, či mesto by si dokázali poradiť napr. využitím prostriedkov EÚ na roky 2014 až 2020. Obec ani mesto však nemôžu zostať pasívni a musia dobudovať chýbajúce kapacity (napr. vyčlenením obecných pozemkov na takéto účely), zrekonštruovať nefunkčné existujúce zariadenia a modernizovať ich, či využiť dočasne prázdne gymnázia alebo základné školy na účely materských škôl alebo jaslí (napr. dohodou s BSK). Dobudovanie a modernizáciu by si zaslúžili aj knižnice (školské, obecné, či mestské) a detské ihriská v okolí škôl a domov. Obec a mesto by mali podporovať výstavbu nájomných bytov (napr. po vzore Rakúska) so zvýhodnenými podmienkami pre mladé rodiny a učiteľov. Učitelia na základných školách by si zaslúžili lepšie finančné ohodnotenie, čo je otázkou vhodného nastavenia obecného rozpočtu.

Ako poslanec budem presadzovať, aby tak mesto, ako aj mestská časť Bratislava-Petržalka využili všetky dostupné zdroje, ktoré ponúka EÚ a iné grantové schémy, s cieľom zvrátiť tento nevyhovujúci stav. Podporím vyčlenenie mestských a obecných pozemkov na účely dobudovania chýbajúcich kapacít (jasle, škôlky, školy) a výstavby obecných bytov, ako aj úpravy v ohodnotení učiteľov základných škôl. Budem tiež komunikovať s tými partnermi, ktorí by vedeli pomôcť tieto problémy vyriešiť (napr. ministerstvo alebo zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja).

V súčasnosti sa podieľam na vypracovaní novely zákona, na základe ktorého sa až do vyriešenia kapacitných problémov na materských školách bude poskytovať príspevok rodičom na starostlivosť o dieťa (230 eur), ak materská škola odmietne ich dieťa z týchto dôvodov prijať. V rokoch 2011 a 2012 boli počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov v zahraničí zrekonštruované a zmodernizované slovenské gymnázia, základné školy a knižnice v Srbsku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Írsku, na Ukrajine a ďalších štátoch, a preto verím, že ak som to dokázal v zahraničí, dokážem to rovnako v mojom rodnom meste a v mestskej časti, kde žijem. 1. Nielen deti v zahraničí (slovenská základná škola na Ukrajine) si zaslúžia moderné školy, škôlky a knižnice. 2. Moja bývalá základná škola na Haanovej 28, ktorá bola neskôr gymnáziom, je už roky opustená a chátra. Čo bráni obci alebo mestu dohodnúť sa na jej využívaní s BSK? 3. Pobočka Miestnej knižnice Petržalka je priamo v mojom dome na Haanovej 37. Tiež by si zaslúžila modernizáciu. 4. Takéto detské ihriská by si zaslúžili všetky „vnútrobloky“ a nielen v Petržalke.