Len na území Petržalky je viac ako 700 mamičiek, ktorých deti neboli prijaté z kapacitných dôvodov do materskej školy a takmer 400 detí nemá možnosť byť umiestnených do jaslí. Podobne je na tom celá Bratislava, len celkové počty sú vyššie. Tento problém je čiastočne spôsobený zlou legislatívou na celoštátnej úrovni, avšak aj samotná obec, či mesto by si dokázali poradiť napr. využitím prostriedkov EÚ na roky 2014 až 2020. Obec ani mesto však nemôžu zostať pasívni a musia dobudovať chýbajúce kapacity (napr. vyčlenením obecných pozemkov na takéto účely), zrekonštruovať nefunkčné existujúce zariadenia a modernizovať ich, či využiť dočasne prázdne gymnázia alebo základné školy na účely materských škôl alebo jaslí (napr. dohodou s BSK). Dobudovanie a modernizáciu by si zaslúžili aj knižnice (školské, obecné, či mestské) a detské ihriská v okolí škôl a domov. Obec a mesto by mali podporovať výstavbu nájomných bytov (napr. po vzore Rakúska) so zvýhodnenými podmienkami pre mladé rodiny a učiteľov. Učitelia na základných školách by si zaslúžili lepšie finančné ohodnotenie, čo je otázkou vhodného nastavenia obecného rozpočtu.