Tlačové správy

Reforma justície

Bratislava, 10. júla 2020: Reforma umožní zmeniť najvyšší sudcovský orgán – Súdnu radu a otvoriť ju aj nesudcom. Súdnej rade sa priznajú právomoci robiť previerky sudcov, tak majetkové, ako aj previerky spoľahlivosti…

Ústavnoprávny výbor SR

Ústavnoprávny výbor dôsledne posudzuje podmienky na skrátené legislatívne konanie

Bratislava, 8. júla 2020: Tzv. kilečko, t. j. súbor viac ako 100 rôznych opatrení zameraných na podporu podnikateľom, najmä kvôli zmierneniu dopadov pandémie koronavírusu, obsahuje aj niektoré novely zákonov, ktoré nespĺňajú podmienky na skrátené legislatívne konanie.

Ústavnoprávny výbor SR

Ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie

Bratislava, 9. júna 2020: Ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie: pre lepšiu tvorbu práva a pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov.

Ústavnoprávny výbor SR

Ústavnoprávny výbor vyšiel v ústrety mimovládnym organizáciám, 
správcom a domovým samosprávam

Bratislava, 9. júna 2020: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom dnešnom zasadnutí prerokoval s skrátenom legislatívnom konaní ďalšie vládne návrhy zákonov, ktoré majú napomôcť prekonať problémy spôsobené pandémiou koronavírusu.

Parlament SR

Návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách 

Bratislava, 4. júna 2020: Na dnešnom rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR boli v skrátenom legislatívnom konaní prerokované dva návrhy zákonov. Jedným bola novela zákona o športe v súvislosti s dopadmi koronakrízy na oblasť športu. 

Tlačová konferencia

Nový generálny prokurátor je kľúčovou osobou pri očiste prokuratúry

Bratislava, 19. mája 2020: Ak chceme, aby na Slovensku zvíťazila spravodlivosť, aby sme boli v boji proti korupcii a klientelizmu úspešní, aby zavládol právny štát a boli potrestaní všetci, ktorí sa podieľali…

Ústavnoprávny výbor SR

Ústavnoprávny výbor vláde jasne naznačil, že nebude tolerovať porušenia pravidiel legislatívneho procesu

Bratislava, 14. mája 2020: Novela zákona o štátnej službe je potrebná, ale ani najlepší úmysel nemôže ospravedlniť protizákonné konanie a porušenie pravidiel legislatívneho procesu…

Tlačová konferencia

Reakcia Milana Vetráka na stanovisko poslanca Petra Kmeca

Bratislava, 1. mája 2020: Nevidím dôvod na stiahnutie poslaneckého návrhu novely zákona o prokuratúre. Pochybnosti týkajúce sa jednotlivých ustanovení legislatívneho návrhu z pohľadu odporúčaní Rady Európy, posúdime v rámci prerokovania v parlamente…

Parlament SR

Právo na ochranu zdravia musí mať prednosť pred právom na ochranu súkromia

30. apríla 2020: Zasadnutia súdnej rady prostredníctvom videokonferencie sú povolené počas mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu. Rokovania prostredníctvom prenosu obrazu, zvuku a rovnako aj hlasovania Súdnej rady SR online povoľuje nová legislatívna úprava.

Parlament SR

Právo na ochranu zdravia musí mať prednosť pred právom na ochranu súkromia

30. apríla 2020: Zasadnutia súdnej rady prostredníctvom videokonferencie sú povolené počas mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu. Rokovania prostredníctvom prenosu obrazu, zvuku a rovnako aj hlasovania Súdnej rady SR online povoľuje nová legislatívna úprava.

Milan Vetrák

Súdna rada môže v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu rokovať online

Bratislava, 30. apríla 2020: Zasadnutia súdnej rady prostredníctvom videokonferencie sú povolené počas mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu. Rokovania prostredníctvom prenosu obrazu, zvuku a rovnako aj hlasovania Súdnej rady SR online povoľuje nová legislatívna úprava.

Parlament SR

Právo na ochranu zdravia musí mať prednosť pred právom na ochranu súkromia

28. apríla 2020: Zásah do práva na ochranu súkromia pri lokalizácii údajov osôb, ktoré sú podozrivé z nakazenia sa vírusom COVID-19 bol jedným z bodov rokovania Ústavnoprávneho výboru parlamentu SR…