Môj program

  • JASNÉ A ZROZUMITEĽNÉ PRAVIDLÁ PRE ĽUDÍ
  • TRANSPARENTNÉ A HOSPODÁRNE NAKLADANIE S PENIAZMI OBCE A MESTA A BOJ PROTI KORUPCII A PODVODOM
  • DETI, MLADÉ RODINY A UČITELIA – JASLE, MATERSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÉ ŠKOLY A OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY
  • SKVALITNENIE ŽIVOTA SENIOROV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
  • INTEGROVANÁ DOPRAVA, JEDNOTNÁ PARKOVACIA POLITIKA A NOVÉ PRÍSTUPY V DOPRAVE
  • PODPORA KOMUNITNÝCH PROJEKTOV – KULTÚRA, ŠPORT, CHARITA
  • OBNOVA NÁMESTÍ A VOĽNÝCH PRIESTRANSTIEV, BUDOVANIE UZAVRETÝCH VÝBEHOV PRE PSOV
  • STOP STAVEBNEJ AROGANCII, STOP ROPOVODU CEZ PETRŽALKU, PROJEKTY S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  • MENEJ HAZARDU – MENEJ SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH ĽUDÍ A PODPORA ZDRAVÉHO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
  • PODPORA NÁVRATU SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ NA SLOVENSKO A PROJEKTOV S NIMI SÚVISIACICH


Sobota 20 október 2018
Meniny dnes oslavuje Vendelín